Beata Söderberg Quin

Beata Söderberg Quin är cellist utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Manhattan School of Music. Hon jobbar som frilansande musiker och komponist och är medlem i Frilansteatern sedan 2004.